Stichting

De Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (kortheidshalve Stichting MBV) zet zich in om het dierenwelzijn van varkens onder de aandacht te brengen in de hele varkenshouderijketen: varkensfokkers en -houders, diervoederproducenten, slachterijen en slagerijen, distributeurs en aanbieders van varkensvlees. De promotie van het stalsysteem ‘canadian bedding’ (nu bekend onder de naam wroetstal) en het eindproduct wat uit deze stal komt – het Krullvlees – zijn hiervoor belangrijke middelen.

De stichting streeft geen commerciële doelen na, maar zal zich daartoe wel inzetten als de stichtingsdoelstelling daarmee gediend wordt. Het participeren in initiatieven van derden ligt in dat verband voor de hand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees via info@krull.nu of telefonisch via 043-3643830

  • zwart ambachtelijk
  • Deli2go-logo
  • Unknown
  • Nieuw
  • Beter-leven-logo

Altijd als eerste op de hoogte.